Znaczenie product designu w projektowaniu software

Budowanie nowego oprogramowania od podstaw byłoby niemożliwe bez udziału w projekcie osób, które mają niezbędne doświadczenie i wiedzę z zakresu IT. Dotyczy to deweloperów, programistów, Product Managerów, a nawet zagadnień związanych z Product Design. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie jest znaczenie product design w rozwoju software i jego projektowaniu, koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem.

Product design vs UX design – jakie są różnice?

Jeśli mowa o projektowaniu software, często poruszane kwestie na ten temat to tzw. Product Design w IT. Osoba na stanowisku Product Designera łączy w sobie obowiązki takich osób, jak:

  • Product Manager,
  • UX Designer,
  • UI Designer.

Można śmiało powiedzieć, że Product Design to zespół działań, który ma na celu stworzenie funkcjonalnego oprogramowania/aplikacji, które będzie jednocześnie sprawnie działające, ale także łatwe w obsłudze pod kątem wyglądu interfejsu. Podstawowe różnice Product design vs UX design wynikają głównie ze sposobu działania. UX Designer zajmuje się tylko koncepcją działania produktu technologicznego, np. odpowiada za pozytywne doświadczenia klientów i uwzględnia potrzeby rynkowe.

Product Designer tworzy projekty od podstaw, dba o realizację założeń i celów biznesowych, a więc: realizuje procesy tworzenia projektów już od fazy koncepcji, badań, testów, warsztatów, a także projektowania i wdrożenia na rynek. Oczywiście te dwa stanowiska mają ze sobą wiele wspólnego, gdyż bezpośrednio oddziałują na sposób funkcjonowania aplikacji komputerowej lub innego software wdrażanego na rynek.

Product design a projektowanie nowego software – co warto wiedzieć?

W Product Design zespół odgrywa kluczową rolę, aby nowy software mógł zostać skutecznie wdrożony na rynek. Osoba na stanowisku Product Designera stanowi podstawę do budowania nowych projektów – warto wiedzieć, że na tym stanowisku konieczne jest posiadanie szerszej wiedzy na temat UX/UI Design, XAD, IXD, IA oraz XD. Mimo iż w zespole projektowym znajdują się osoby specjalizujące w poszczególnych zagadnieniach, to jednak Product Designer powinien orientować się we wszystkich powyższych.

Wbrew pozorom, to właśnie UX Product Design, UI oraz wiele innych kwestii mocno wpływają na metodykę projektowania nowego software. 

Product Design w IT – co to takiego?

Product Design to nic innego, jak proces, gdzie projektanci łączą w jedno potrzeby użytkowników z celami biznesowymi przedsiębiorstwa. W praktyce oznacza to, że na potrzeby Product Design zespół stworzy software, który będzie przyjazny dla użytkownika pod względem wyglądu interfejsu, ale także spełni wszelkie założenia biznesowe, pozwalając na osiągnięcie odpowiednio wysokich zysków. Można więc powiedzieć, że Product Design w rozwoju software ma wręcz ogromne znaczenie – przekłada się głównie na zaspokajanie długoterminowych potrzeb poprzez tworzenie produktów zorientowanych właśnie na takie działania. Co ciekawe, osoby odpowiedzialne za software jako Product Designer są swego rodzaju łącznikiem pomiędzy zespołem programistów i projektantów a klientem, który oczekuje zadowalających efektów.

Product Design – to nie tylko wygląd software!

Product Design w IT opiera się nie tylko na zagadnieniach związanych z wyglądem interfejsu aplikacji. Warto też dodać, że w tym przypadku działania dotyczą także innych kwestii związanych z procesem wdrażania nowego oprogramowania na rynek. Product Design w rozwoju software polega na kompleksowej analizie potrzeb klienta i rynku, planowaniu budżetu, analizowaniu skuteczności wprowadzanych działań, testowaniu oraz oczywiście budowaniu funkcjonalnego interfejsu użytkownika.

Do projektowania software warto podejść nieco holistycznie i dowiedzieć się, w jaki sposób powinno wyglądać tworzenie nowego oprogramowania od podstaw. Wbrew pozorom na sukces nowego software wpływa wiele czynników – nie tylko tych związanych bezpośrednio z UX i UI. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o projektowaniu produktu – zapraszamy na stronę Inwedo – firmy zajmującej się software developmentem.