Podstawowe informacje o Excelu

Excel to program, który umożliwia nam wykonywanie prostych bądź bardzo złożonych i skomplikowanych obliczeń oraz sporządzania różnych wykresów.
Po otwarciu Excela ujrzymy arkusz (tabelę). Plik, który zawiera wszystkie arkusze zwany jest skoroszytem. Może być w nim nawet kilkadziesiąt różnych arkuszy. Excel automatycznie nadaje im nazywy typu arkusz1, arkusz2. Tabele w programie składają się z z pionowych kolumn oraz poziomych wierszy. Każda kolumna oznaczona jest literą, a wiersz liczbą. Jest to bardzo pomocne, gdyż dzięki temu każda komórka ma swój własny adres na który składaja się litera bądź litery i numer wiersza. (Np. D5)


Najłatwiejszym przemieszczaniem się między komórkami jest bezpośrednie kliknięcie w wybraną komórkę.
•Wpisując dane do komórki tabeli często może zdarzyć się, że nie będą się one mieścić. Aby uniknąć takiej sytuacji wystarczy zaznaczyć komórki przed wpisaniem danych i kliknąć w narzędzia główne a następnie w przycisk FORMAT
i wybrać AUTODOPASOWYWANIE SZEROKOŚCI KOLUMN.
•Aby informacje w kolumnach były czytelniejsze możesz je pokolorować. Aby zaznaczyć obszar do kolorowania (np komórki od B3 do B16) wystarczy kliknąć w komórkę B3 i przytrzymać lewy przycisk myszy i przeciągnąć kursorem aż do komórki B16. Aby wypełnić kolorem zaznaczone komórki wybierz NARZĘDZIA GŁÓWNE>KOLOR WYPEŁNIENIA>KOLORY MOTYWU. Teraz możesz wybrać dowolną barwę.
•Warto nadawać arkuszom odpowiednie nazwy w zależności od ich zawartości. Aby to zrobić trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy w zakładkę ARKUSZ1. Z menu wybierz”ZMIEŃ NAZWĘ” i wpisz dowolny tytuł.
•Aby skopiować i wkleić dane (na przykład z kilku arkuszy do jednego) użyj CTR+V i wklej zawartość schowka w wybrany przez siebie arkusz.
•Zawartość każdej komórki możesz także edytować klikając w wybraną komórkę dwukrotnie.

Najprostsze obliczenia w programie Excel


•Aby obliczyć sumę kilku komórek wystarczy wpisać dowolną liczbę w kolumnie A1 następnie w A2, A3 itd.
Przyjmijmy, że A1=13, A2=5 a A3=9. Teraz trzeba zastosować formułę, która pozwoli na wykonanie obliczenia wartości zawartych w komórkach. Formuła zaczyna się od znaku „=”. Teraz w komórce A4 zapisz swoje obliczenie(pamiętaj o znaku równości na początku) Powinno wyglądać to następująco: =A1+A2+A3. Możesz teraz wcisnąć ENTER. W Komórce A4 powimien teraz znajdować się wynik Twojego obliczenia. (13+5+9=27) Jeśli w komórce A4 wyświetlił się wynik 27, to znak, że działanie zostało zapisane poprawnie.
•Przydatną funkcją przy dodawaniu wielu liczb jest funkcja SUMA. Nie jest wtedy konieczne zapisywanie =A1+A2+A3. Owa funkcja zrobi to za Ciebie. Aby ją zastosować w komórce A4 wpisz =SUMA(, a lewym przyciskiem myszy zaznacz wszystkie komórki, które chcesz dodać. Przy naciśnięciu ENTER wynik pojawi się natychamiastowo.

1 thought on “Podstawowe informacje o Excelu

  1. Przydatne umiejętności. W każdej pracy biurowej docenią wprawę w Excelu.

Comments are closed.